Μεταφορές, Μετακομίσεις, Αποθηκεύσεις

Επικοινωνήστε 2103253344, 2103317797

Μεταφορές - Διανομές


Μεταφορές - Διανομές


Η εταιρεία μας πραγματοποιεί μεταφορές και διανομές σε όλη την Ελλάδα με ασφάλεια και ταχύτητα. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων, όπως φαρμακευτικά, χημικά προϊόντα, μολυσματικά κλπ καθώς οι οδηγοί μας διαθέτουν τα ειδικά διπλώματα ADR και την τεχνογνωσία που απαιτείται για τις μεταφορές αυτών των υλών.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers

<
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες